خانه / معرفی اعضا انجمن اسلامی امیرکبیر

معرفی اعضا انجمن اسلامی امیرکبیر

————————————————–

اعضا شورا مرکزی سال ۹۴-۱۳۹۳ عبارت اند از:

آقای محمد حسین قائدشرف  |  دبیر

آقای فیاض محمدباقری

آقای علیرضا صفرپور

خانم زهرا سادات رضوی علوی

خانم رقیه عیسایی

 آقای مصطفی کرمی

 آقای محمد رفیعی دیزناب

آقای سید امیرحسین میرابوالقاسمی

————————————————–

اعضا شورا مرکزی سال ۹۵-۱۳۹۴ عبارت اند از:

آقای محمدحسین قائدشرف| دبیر (تا قبل از ورود به اتحادیه)

آقای علیرضا صفرپور |  دبیر (پس از آقای قائدشرف)

خانم زهراسادات رضوی علوی

خانم معصومه زورمند

 

 

 

 

 

————————————————–

اعضا شورا مرکزی سال ۹۶-۱۳۹۵ عبارت اند از:

آقای علیرضا صفرپور |  دبیر

آقای علیرضا دهقانی

آقای امین جاروبندان

خانم معصومه زورمند

خانم نرگس السادات حسینی

خانم مریم مهربان

آقای محمدحسین مختارتبار

آقای حسن نوذری

آقای محمدمهدی سمیعی نژاد

————————————————–

اعضا شورا مرکزی سال ۹۷-۱۳۹۶ عبارت اند از:

آقای علی دهقان | دبیر

آقای علی فرخی

خانم نرگس السادات حسینی

آقای مهدی غیرتمند

آقای امیرحسین اعزازی

خانم زهرا زمانی

خانم مریم مهربان

آقای علی پوراکبر

خانم زینب آورکانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *