خانه / گالری / جزوات آموزشی – تشکیلاتی

جزوات آموزشی – تشکیلاتی

جزوات تشکیلاتی ویژه

جزوات تشکیلاتی ویژه     انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس ۱۳۴۲ – عضودفتر تحکیم وحدت ۱.جزوه ویژه شماره ۱ ۲ .جزوه ویژه شماره ۲ ۳ .جزوه ویژه شماره ۳ ۴.جزوه ویژه شماره ۴ ۵ .جزوه ویژه شماره ۵ ۶.جزوه ویژه شماره ۶ ۷.جزوه ویژه شماره ۷ ۸.جزوه ویژه شماره …

بیشتر بخوانید »

جزوات تشکیلاتی اصلی

جزوات تشکیلاتی اصلی     انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس ۱۳۴۲ – عضودفتر تحکیم وحدت ۱.جزوه اصلی شماره ۱ ۲ .جزوه اصلی شماره ۲ ۳ .جزوه اصلی شماره ۳ ۴.جزوه اصلی شماره ۴ ۵.جزوه اصلی شماره ۵ ۶.جزوه اصلی شماره ۶ ۷.جزوه اصلی شماره ۷ ۸.جزوه اصلی شماره ۸ …

بیشتر بخوانید »

جزوات تشکیلاتی عادی

جزوات تشکیلاتی عادی     انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس ۱۳۴۲ – عضودفتر تحکیم وحدت ۱. جزوه عادی شماره ۱ ۲ .جزوه عادی شماره ۲ ۳ .جزوه عادی شماره ۳ ۴. جزوه عادی شماره ۴ ۵. جزوه عادی شماره ۵ ۶. جزوه عادی شماره ۶ ۷. جزوه عادی …

بیشتر بخوانید »